Plaćanje računa u radnjama

Dodatna usluga u Tempu

Kako bismo vam uštedeli vreme, omogućili smo da u našim radnjama platite svoje račune. Plaćanje je moguće izvršiti u gotovini i platnim akrticama. Fiksna naknada po računu iznosi 65 rsd.

*Račun za električnu energiju je moguće platiti za ukupan iznos dugovanja.

**Infostan važi samo za teritoriju Beograda.

Računi koji su upalte radnim danima do 14h se izvršavaju istog dana ka instituciji koja je izdala račun, a računi koji su plaćeni nakon 14h ili vikendom se izvršavaju prvog narednog radnog dana.

+ SAMOUSLUŽNE KASE – TO IMAMO